دپوی 6 میلیون تن کالای اساسی در گمرکات

۲۳خرداد
۶ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات دپو شده

۶ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات دپو شده

عضو کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: ناهماهنگی بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک دلیل عدم ترخیص این کالاهاست؛ کمبود کالای اساسی در ماه‌های آتی نگران کننده بوده و به اندازه کافی وارد نشده است.

بایگانی شمسی