در گروه سوم

۲۶آبان
مدیرعامل پست بانک ایران و هیات همراه به استان کرمان سفر کردند

مدیرعامل پست بانک ایران و هیات همراه به استان کرمان سفر کردند

دکتر بهزادشیری مدیرعامل پست بانک ایران به اتفاق هیات مدیره، عصر چهارشنبه 25 آبان در قالب سه تیم کاری و به منظور دیدار با کارکنان، مسئولین استانی و محلی، شرکت در جلسه شورای اداری و بازدید از شعب، باجه های بانکی روستایی و طرح های تسهیلاتی، وارد استان کرمان شد.

بایگانی شمسی