در کنار نمایشگاه‌های مد و لباس، فرصت‌ بازاریابی مجازی ایجاد شود

۱۶تیر
در کنار نمایشگاه‌های مد و لباس، فرصت‌ بازاریابی مجازی ایجاد شود

در کنار نمایشگاه‌های مد و لباس، فرصت‌ بازاریابی مجازی ایجاد شود

معصومه ابتکار: در کنار این نمایشگاه‌ها می‌توان فرصت‌های بازاریابی مجازی را ایجاد کرد تا دانشجویان از این طریق نیز محصولات خود را عرضه کنند

بایگانی شمسی