در ژانر پلیسی و جنایی و درباره مواد مخدر

۱۰دی
«پنگوئن‌های افسرده»  فاصله طبقاتی را نشان می‌دهد

«پنگوئن‌های افسرده»  فاصله طبقاتی را نشان می‌دهد

نمایش «پنگوئن‌های افسرده» برگرفته از قشر پایین شهر و بالای شهر جامعه که شکاف طبقاتی بین مردم طبقه بالا و پایین و آسیب‌های آن، موضوع اصلی این نمایش است.

بایگانی شمسی