در مناطق و سازمان‌ها در شهرداری تهران

۱۸مهر
۸۰ مورد تخلف به کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران گزارش شده

۸۰ مورد تخلف به کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران گزارش شده

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران بیان کرد: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از تاریخ اعلام شده شماره تلفن تا امروز نزدیک 80 مورد تخلفات به کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران گزارش شده‌است.

بایگانی شمسی