در سال مالی منتهی

۲۸مهر
کاهش ۹۰۰ میلیارد تومانی زیان انباشته تلفیقی بانک در سال ۱۴۰۰

کاهش ۹۰۰ میلیارد تومانی زیان انباشته تلفیقی بانک در سال ۱۴۰۰

عضو هیات مدیره بانک مسکن با بیان اینکه این بانک از سال 1400 به وضعیت سوددهی رسیده است از کاهش 900 میلیارد تومانی زیان انباشته صورت های مالی تلفیقی بانک در سال مالی 1400 خبر داد.

بایگانی شمسی