اخبار داغ

در حال تولید!!!

۲۵فروردین

۷۰ واکسن کرونا، در حال تولید!!!

سازمان بهداشت جهانی، از تولید 70 واکسن در جهان برای مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

بایگانی شمسی