در جلسه هم اندیشی چه گذشت؟

۲۸فروردین
در جلسه هم اندیشی چه گذشت؟

در جلسه هم اندیشی چه گذشت؟

سخنگوی شورای شهر تهران در مورد جلسه هم اندیشی صبح امروز اعضا با شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

بایگانی شمسی