در تیررس باشگاههای بزرگ اروپاییمهدی طارمی

۲۸فروردین

مهدی طارمی، در تیررس باشگاه‌های بزرگ اروپایی

اسپورتینگ لیسبون یکی از مشتریان جدی طارمی، است که برای جذب مهاجم ایرانی ریوآوه راضی شده علاوه بر پول نقد یک بازیکن جوان خود را نیز به ریوه آوه منتقل کند.

بایگانی شمسی