در تولید گندله به لحاظ کمی و کیفی رکورد زده‌ایم

۳۰آذر
در تولید گندله به لحاظ کمی و کیفی رکورد زده‌ایم

در تولید گندله به لحاظ کمی و کیفی رکورد زده‌ایم

مدیر گندله‌سازی شرکت گل‌گهر با بیان اینکه ظرفیت اسمی گندله‌سازی شماره یک، پنج میلیون تن است گفت: این میزان یک رکورد کمی در بخش تولید گندله با کارخانه موجود به حساب می‌آید.

بایگانی شمسی