در تولید ریل به خودکفایی رسیدیم

۱۷آذر
در تولید ریل به خودکفایی رسیدیم

در تولید ریل به خودکفایی رسیدیم

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه بیان کرد: کمبود نقدینگی و تحریم‌ها مانع ورود ریل با کیفیت مطلوب شد اما با تولید ریل UIC54 بر اساس استانداردهای بین‌المللی شاهد خودکفایی در این بخش هستیم.

بایگانی شمسی