درگیری فرهاد مجیدی

۰۷اردیبهشت
پشت پرده درگیری فرهاد مجیدی با استقلالی ها

پشت پرده درگیری فرهاد مجیدی با استقلالی ها

فرهاد مجیدی برای اینکه با استقلال قهرمان لیگ شود در روزهای اخیر با حواشی زیادی همراه شده است که کارشناسان معتقدند تاثیر زیادی بر بازی های باقی مانده لیگ دارد.

بایگانی شمسی