درگیری شدید

۲۰اردیبهشت
اسیدپاشی به دلیل اختلاف مالی!!!

اسیدپاشی به دلیل اختلاف مالی!!!

فردی که به دلیل اختلافات مالی اقدام به اسید پاشی روی صورت دوستش کرده بود، بازداشت شد.

بایگانی شمسی