درگاه های پرداخت

۲۲مرداد
ارایه سرویس استرداد وجه (Refund) به مشتریان ویژه بانک ملی ایران

ارایه سرویس استرداد وجه (Refund) به مشتریان ویژه بانک ملی ایران

بانک ملی ایران به منظور ارتقای کاربری و خدمات دهی به مشتریان خود، سرویس استرداد وجه (Refund) برای مشتریان ویژه را راه اندازی می کند.

بایگانی شمسی