درمان بیماری صرع با روش جدید

۱۹دی
درمان بیماری صرع با روش جدید

درمان بیماری صرع با روش جدید

 دانشمندان آمریکایی در شیوه‌ای جدید، به درمان بیماری صرع در یک شیر دریایی با استفاده از سلول‌های مغزی خوک پرداختند؛ روشی که می‌تواند امیدبخش درمان این بیماری در انسان‌ها باشد.

بایگانی شمسی