درستی نشانی اقامت مشتریان،

۲۹دی
سرویس احراز نشانی شرکت ملی پست چیست؟

سرویس احراز نشانی شرکت ملی پست چیست؟

سرویس احراز نشانی، خدمتی است برای احراز یا عدم احراز اقامت اشخاص حقیقی یا حقوقی در مکانی که به پست اعلام نموده‌اند.

بایگانی شمسی