درد شدید و ضربان‌دار سر خطرناک است و باید پیگیری شود.

۰۱بهمن
عوامل ایجاد سردردهای شدید و ضربان‌دار

عوامل ایجاد سردردهای شدید و ضربان‌دار

خوراکی‌هایی که اغلب محرک سردرد هستند، شامل خوراکی‌های فرآوری‌شده، پنیرها، و خوراکی‌های شور می‌شوند همچنین ممکن است شکلات و طعم‌دهنده‌های خوراکی نیز دلیل این سردرد‌ها باشند.

بایگانی شمسی