دردهای اسکلتی

۱۶بهمن
عدم آگاهی، مهم‌ترین علت دردهای اسکلتی و عضلانی

عدم آگاهی، مهم‌ترین علت دردهای اسکلتی و عضلانی

کارشناس ارشد مهندسی پزشکی بیان کرد: مهم‌ترین علت دردهای اسکلتی عضلانی، عدم آگاهی افراد از وضعیت بدنی نامناسب و شرایط محیطی نامطلوب و غیرارگونومی است.

بایگانی شمسی