درخواست کمک مالی شهرداری تهران از ستاد مقابله با کرونا

۰۲اردیبهشت

درخواست کمک مالی شهرداری از ستاد مقابله با کرونا

سخنگوی شورای شهر بیان کرد: درخواست جدی شورای شهر از ستادملی کرونا این است که قسمتی از تسهیلات 75 هزار میلیاردی این ستاد به شهرداری تهران اختصاص یابد.

بایگانی شمسی