درخواست مدیرعامل بانک دی،

۳۰دی
درخواست مدیرعامل بانک دی برای عدم ارسال گل و درج پیام تبریک

درخواست مدیرعامل بانک دی برای عدم ارسال گل و درج پیام تبریک

مدیرعامل بانک دی از مدیران، مسئولان، همکاران نظام بانکی و... درخواست کرد از ارسال گل، درج آگهی و پیام تبریک در خصوص انتخاب تیم جدید مدیریتی این بانک، خودداری کنند.

بایگانی شمسی