درخواست عضو شورای شهر برای مجوز پخش دربی از تلویزیون های شهری

۳۱شهریور

درخواست عضو شورای شهر برای مجوز پخش دربی از تلویزیون های شهری

عضو شورای شهر تهران، بیان کرد: از شورای تامین درخواست می کنم مجوز پخش مسابقه فوتبال دربی در مناطقی از شهر را که با تلاش های بسیار همکاران ما در سازمان زیباسازی امکان آن فراهم شده است صادر کند. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، حجت نظری در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران […]

بایگانی شمسی