درخشنده

۲۹آبان
پایان انتشار کاتالوگ‌های کاغذی در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

پایان انتشار کاتالوگ‌های کاغذی در شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس

با دستور مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس در راستای رسالت و ماموریت‌های محیط زیستی، انتشار کاتالوگ‌های کاغذی در این شرکت به عنوان یکی از نمادهای صنعت سبز ایران، پایان یافت.

بایگانی شمسی