درخشش گروه مالی گردشگری در تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت

۲۶آبان
درخشش گروه مالی گردشگری در تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت

درخشش گروه مالی گردشگری در تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت

همزمان با روز ملی کیفیت، در "اجلاس سراسری تقدیر از واحدهای پیشرو در کیفیت و نوآوری " که آبان امسال در تهران برگزار شد، از سه شرکت تابعه گروه مالی گردشگری تقدیر شد.

بایگانی شمسی