درخشش عملکرد بانک پاسارگاد در پرداخت سود به سهامداران

۱۰آذر
درخشش عملکرد بانک پاسارگاد در پرداخت سود به سهامداران

درخشش عملکرد بانک پاسارگاد در پرداخت سود به سهامداران

بانک پاسارگاد توانسته است در میان بانک‌های خصوصی ایران بهترین عملکرد درآمدی و سودآوری را از خود نشان دهد.

بایگانی شمسی