درج قیمت تولیدکننده قیمت کالاها واقعی می‌شود

۰۶بهمن
درج قیمت تولیدکننده قیمت کالاها واقعی می‌شود

درج قیمت تولیدکننده قیمت کالاها واقعی می‌شود

قائم مقام وزیر صمت بیان کرد: با درج قیمت تولیدکننده کالاها با قیمت عادلانه تر در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد و رقابت‌ها در حلقه‌های مختلف توزیع و فروش بیشتر می‌شود.

بایگانی شمسی