درج قیمت تولیدکننده با قیمت ارزان به دست مردم می‌رسد؟

۲۲دی
درج قیمت تولیدکننده، کالا با قیمتی ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟

درج قیمت تولیدکننده، کالا با قیمتی ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسد؟

دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان آب‌های معدنی بیان کرد: هر بطری آب معدنی کوچک با محاسبه سود برای واحد تولیدی ۲ هزار تومان با محاسبه سود ۳۰ درصدی باید به مصرف کننده با قیمت ۲۶۰۰ تومان فروخته شود.

بایگانی شمسی