دربی ۹۷

۰۲آذر
ظرفیت ورزشگاه آزادی برای ورود هواداران در دربی اعلام شد

ظرفیت ورزشگاه آزادی برای ورود هواداران در دربی اعلام شد

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ بیان کرد: ظرفیت ورزشگاه به شکل ۵۰-۵۰  در اختیار دو تیم در دربی 97 قرار می‌گیرد.

بایگانی شمسی