درباره سویه جدید اومیکرون موسوم به «ایکس ای» چه می‌دانیم؟

۲۳فروردین

درباره سویه جدید اومیکرون موسوم به «ایکس ای» چه می‌دانیم؟

«ایکس‌ ای» سویه جدید و جهش یافته از ۲ زیرمجموعه (زیرسویه) اومیکرون است که برای اولین‌بار در ماه ژانویه در بریتانیا مشاهده شد و اخیرا رد پای آن در کشورهای دیگری نظیر هند و تایلند هم تائید شده است.

بایگانی شمسی