درباره بودجه 1401 شهرداری

۲۶دی
جایگاه مسائل اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری؟

جایگاه مسائل اجتماعی در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری؟

شهردار تهران بیان کرد: در مجموعه شهری 2100 میلیارد تومان برای طرح‌هایی جهت خدمت‌رسانی مردم در نظر گرفته‌شده و در این بودجه به مسائل اجتماعی توجه خاصی شده‌است.

بایگانی شمسی