درام خانوادگی

۱۲آبان
درام خانوادگی «آناته» رکورد جهانی را شکست

درام خانوادگی «آناته» رکورد جهانی را شکست

 فیلم سینمایی بالیوودی «آناته» به کارگردانی راجینیکانت به رکورد ۱۱۰۰ اکران در سطح بین‌المللی رسید.

بایگانی شمسی