درام جاسوسی اجتماعی

۲۱شهریور
فیلمبرداری «سرجوخه» ادامه دارد

فیلمبرداری «سرجوخه» ادامه دارد

آرش آصفی مقابل دوربین «سرجوخه» از تولیدات مرکز سیمافیلم به کارگردانی احمد معظمی رفت.

بایگانی شمسی