اخبار داغ

درآمد عمومی شهرداری

۳۰تیر

جزئیات جلسه منتخبین شورای ششم با معاون شهرسازی شهردار تهران

منتخب شورای ششم توضیحانی درباره جلسه 4 ساعته معاون شهرسازی شهردار تهران با منتخبین شورای ششم ارائه داد.

بایگانی شمسی