درآمد شهرداری از اجرای طرح ترافیک جدید نصف شد

۰۳بهمن

درآمد شهرداری از اجرای طرح ترافیک جدید نصف شد

رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر تهران گفت: به دلیل وجود مشکلات زیرساختی درآمد حاصل از اجرای طرح ترافیک جدید نصف شده است. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترافیک شورای شهر تهران درخصوص این که با درآمد‌های حاصل از اجرای طرح ترافیک جدید چقدر واگن […]

بایگانی شمسی