درآمد بالا

۱۸اردیبهشت
تحول در بورس با ورود سهام عدالت

تحول در بورس با ورود سهام عدالت

به گفته یک کارشناس و تحلیلگر اقتصادی، در صورتی که سهام عدالت مربوط به شرکت‌ها و کارخانجاتی با سود و درآمد بالاباشند بدون تردیدتحولی در بورس ایجاد خواهد کرد.

بایگانی شمسی