درآمدی

۱۶دی

فرایند سرمایه گذاری در شهر تهران دچار مشکلات اساسی است

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران گفت: فرایند سرمایه گذاری در شهر تهران دچار مشکلات اساسی است چرا که ما برای سرمایه گذاران، بسته های تشویقی موثر و معنادار پیش بینی نکرده ایم. به گزارش سرویس شورای شهر افق تهران، محمد سالاری در جریان بررسی طرح «الزام شهرداری به ارائه لایحه جامع مشارکت و […]

بایگانی شمسی