درآمدهای مشاع

۱۹آبان
مهمترین دستاورد پست بانک ایران استمرار سوددهی در دوره‌های متوالی است

مهمترین دستاورد پست بانک ایران استمرار سوددهی در دوره‌های متوالی است

بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران با اشاره به رشد 111 درصدی سود این بانک اظهار داشت: سود بانک در هفت ماهه سال 1399 مبلغ دو هزار و 519 میلیارد ریال بوده که هم اکنون با رشد در هفت ماهه سالجاری رسیده است.

بایگانی شمسی