درآمدهای مالیاتی دولت70درصد بیش از حدانتظار!!!

۲۶آذر

درآمدهای مالیاتی دولت۷۰درصد بیش از حدانتظار!!!

بیش از ۷۰درصد درآمدهای مالیاتی دولت در هفت ماه اول سال محقق شد. به گزارش سرویس اقتصادی افق تهران، براساس تازه ترین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی بیش از ۷۰ درصد درآمد مالیاتی دولت در هفت ماه اول سال محقق شد و به طور کل می توان گفت که دولت ۷۵ هزار میلیارد تومان […]

بایگانی شمسی