اخبار داغ

درآمدهای فرهنگی شهرداری

۲۰آذر

سه معاونت از ۹ معاونت شهرداری تهران مراحل قانونی را طی نکرده‌اند

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اجرای طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری تهران از ۹ سطح به حداکثر ۶ سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام و یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، هیچ اثر مثبت […]

بایگانی شمسی