درآمدهای عملیاتی

۱۶مهر
نمره ‌قبولی بانک کارآفرین

نمره ‌قبولی بانک کارآفرین

«شرکت اعتباری کارآفرینان» که اواخر دهه۷۰ خورشیدی در چارچوب موسسه‌‌ اعتباری غیربانکی فعالیت خود را آغاز کرد از ابتدای دهه ۸۰ به عنوان بانک خصوصی کارآفرین آغاز به فعالیت کرد.این گزارش در نظر دارد «خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری » بانک کارآفرین، در دامنه زمانی پنج ساله منتهی به سال ۱۴۰۰ (۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰) را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد .

بایگانی شمسی