دختر 13 ساله

۱۶آبان

من برای ازدواج هنوز خیلی بچه ام!!!

دختر ۱۳ ساله آبادانی که از شدت ناراحتی اشک می ریخت بیان کرد: نمی خواهم ازدواج کنم من هنوز سن خیلی کمی دارم و دوست دارم درسم را ادامه دهم. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، دختر ۱۳ساله ای که از روستاهای اطراف آبادان به همراه یکی از بستگانش برای مشاوره پیش از ازدواج به […]

بایگانی شمسی