دختر جوان

۲۵مهر
«دختر جوان» و «مسائل قومیتی» دو محور اصلی تولیدات تجزیه طلبان

«دختر جوان» و «مسائل قومیتی» دو محور اصلی تولیدات تجزیه طلبان

طبق اخباری که طی یک ماه گذشته از سوی رسانه‌های فارسی زبان منتشر شده است، موضوع «قومیت» کلید هدایت شده‌ای است که در سیر اخبار برجسته شده و به وضوح دیده می‌شود.

۱۴بهمن

خودکشی دختر جوان در دانشگاه ایلام

با اعلام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، این دختر جوان دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام نبود و صرفا برای آزمونی که روز جمعه گذشته از طریق یکی از موسسه‌های آموزشی این شهرستان در محل دانشگاه آزاد برگزار شد، حضور داشت که پس از آزمون خودش را از طبقه دوم ساختمان به پایین پرت می کند. به […]

بایگانی شمسی