دختران نوجوان

۱۶اردیبهشت

رقص دسته جمعی دختران نوجوان در مدرسه!!!

روز گذشته دو کلیپ از رقص دسته‌جمعی پسران و دختران نوجوان در مدرسه به صورت دسته‌جمعی و تحت نظارت مسئولین مدرسه منتشر شد. به گزارش سرویس اجتماعی افق تهران، در روز گذشته دو کلیپ از رقص دسته‌جمعی پسران و دختران نوجوان در مدرسه به صورت گروهی و با نظارت مسئولین مدرسه به مناسبت روز معلم […]

بایگانی شمسی