دختران دانشجو

۲۷آذر

افزایش حضور بانوان در مسابقات مناظره دانشجویی

رئیس سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی بیان کرد:دور اول این مسابقات 27 درصد شرکت کنندگان از میان دختران بودند، امسال نیز 47 درصد از 625 تیم شرکت کننده در این مناظرات را خانم ها تشکیل دادند

۱۶آذر

امضاء تفاهم نامه معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و ستاد مبارزه با مواد مخدر

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور درمان، نگهداری، بازتوانی و پیشگیری اولیه، کنترل وکاهش اعتیاد؛ تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

بایگانی شمسی