دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی،

۲۳تیر
حقوق بشر در سطح بین‌المللی آلوده به سیاست شده

حقوق بشر در سطح بین‌المللی آلوده به سیاست شده

دبیر کمیسیون حقوق بشر با اشاره به ادعاها و فریبکاری قدرت‌های بزرگ و از جمله امریکا در زمینه حقوق بشر بیان کرد: موضوع حقوق بشر در سطح بین‌المللی آلوده به سیاست شده است.

بایگانی شمسی