دبیر کل کانون صرافان کشور

۱۱تیر
دغدغه‌ای برای خرید ارز وجود ندارد

دغدغه‌ای برای خرید ارز وجود ندارد

دبیر کل کانون صرافان کشور بیان کرد: هم‌وطنان می‌توانند به راحتی برای خرید ارز به صرافی‌های مجاز در سراسر کشور مراجعه کنند زیرا در هفته‌های اخیر، شاهد پیشی‌گرفتن عرضه در برابر تقاضا در بازار ارز هستیم.

بایگانی شمسی