دبیر کل سازمان ملل

۱۵اردیبهشت

سخنرانی مجازی رئیس جمهور در اجلاس سران کشورهای عدم تعهد

نشست مجازی سران کشورهای عضو گروه تماس جنبش عدم تعهد با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

بایگانی شمسی