دبیر کانون انبوه‌سازان

۲۹شهریور
از مهاجرت نخبگان تا مهاجرت سرمایه‌/ ریزش ۵۰ درصدی تولید ساختمان

از مهاجرت نخبگان تا مهاجرت سرمایه‌/ ریزش ۵۰ درصدی تولید ساختمان

دبیر کانون انبوه‌سازان ضمن اشاره به ریزش تولید ساختمان، بیان کرد: نه تنها در تهران، بلکه در مناطق برخوردار سایر کلانشهرها نرخ رهن آپارتمان، میلیاردی شده که با حدود نصف این مبلغ می‌توان در استانبول خانه خریداری کرد.

بایگانی شمسی