دبیر شورای عالی

۰۷مهر
انجام خدمات شیمی درمانی از طریق نسخه الکترونیک

انجام خدمات شیمی درمانی از طریق نسخه الکترونیک

رئیس و دبیر شورای عالی بیمه سلامت وزارت بهداشت بیان‌کرد: پیگیری می‌کنیم خدمات شیمی درمانی را حوزه تحویل دارو از طریق نسخه الکترونیک انجام دهیم.

بایگانی شمسی