دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

۱۷آبان
لزوم اقدام عملیاتی برای راه اندازی مناطق آزاد مشترک ایران و روسیه

لزوم اقدام عملیاتی برای راه اندازی مناطق آزاد مشترک ایران و روسیه

دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: یکی از ماموریت های دولت به بنده این است که با روسیه و کشورهای اوراسیا درباره مناطق آزاد مشترک اقدام ویژه و عملیاتی انجام شود.

۰۲مرداد
انتصاب «عیسی فرهادی» به عنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی

انتصاب «عیسی فرهادی» به عنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد انزلی

با حکم مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، «عیسی فرهادی» به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

بایگانی شمسی