دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی

۲۰آبان
استفاده همراه اول از توان متخصصان ایرانی باعث افتخار است
دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی:

استفاده همراه اول از توان متخصصان ایرانی باعث افتخار است

دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی ضمن بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم‌های دیجیتال همراه اول، اقدامات این اپراتور در استفاده از توان متخصصان کشور را باعث افتخار دانست.

بایگانی شمسی